De “Tevreden of Opnieuw gedaan!” garantie

NeedHelp heeft voor de gebruikers van het platform de “Tevreden of Opnieuw gedaan” garantie in het leven geroepen.

Deze garantie zorgt ervoor dat de cliënten die hun gevraagde service laten uitvoeren door één van onze dienstverleners via de site NeedHelp, de klus opnieuw kunnen laten doen als deze niet overeenkomt met wat er gevraagd werd.

Deze door NeedHelp aangeboden service houdt in dat we de volgende zaken zullen bekostigen:

  • Het opnieuw doen van de slecht uitgevoerde dienst door de eerste dienstverlener
  • Het opnieuw aankopen van het nodige materiaal om de door de eerste dienstverlener slecht uitgevoerde dienst over te nemen (alleen het materiaal dat met de dienst te maken heeft).

De garantie is begrensd op € 2.000 per vernieuwde opdracht (arbeid + aanschaf van apparatuur) en mag niet hoger zijn dan tweemaal de oorspronkelijke prijs van de eerste opdracht.

Bekijk voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

Wat te doen bij schade?

Neem binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de datum van het voltooien van de dienst contact op met onze klantenservice per e-mail en beschrijf uw claim:   Een claim melden

  • Een ondertekende verklaring waarin de exacte situatie en de schade worden beschreven
  • Foto’s van de defecten of schade die veroorzaakt zijn tijdens de slecht uitgevoerde dienst

De claim wordt afgehandeld op voorwaarde dat NeedHelp in het bezit is van alle documenten die nodig zijn om het dossier te onderzoeken. NeedHelp behoudt zich het recht voor om de cliënt om aanvullende documenten te vragen om de gegrondheid van de klacht te beoordelen. Het niet naleven van deze instructies, behalve in het geval van toevallige gebeurtenissen of overmacht, geeft NeedHelp het recht om niet tussenbeide te komen in het kader van haar klantenservice.

De NeedHelp klantenservice komt binnen 15 dagen bij u terug, op voorwaarde dat deze in het bezit is van alle documenten die nodig zijn voor de verwerking van het dossier.