Garantie NeedHelp

De dienst na verkoop bij NeedHelp

Garantie NeedHelp

Tevreden of Opnieuw Gedaan?


De garanties zijn gekoppeld aan NeedHelp en gelden onmiddellijk wanneer u zich aansluit bij NeedHelp om een missie uit te voeren of een projectaanvraag in te dienen.

De Tevreden of Opnieuw Gedaan garantie is bedoeld voor een ontevredenheid in verband met de montage, de installatie of een defect dat tijdens een missie is opgetreden.Het doel van deze door NeedHelp aangeboden dienst is de financiering* van :

  • De hervatting van de dienst door een nieuwe dienstverlener
  • De aankoop van het nodige materiaal om de lopende werkzaamheden te hervatten en te voltooien

* Garantie beperkt tot €2.000 per interventie, en kan niet meer bedragen dan tweemaal de oorspronkelijke prijs van de dienst. De klacht moet gemeld worden binnen 7 dagen. Antwoord binnen 15 dagen.Garantie AXA

Multi-risk verzekering


Wettelijke aansprakelijkheid:

Dit is de garantie voor de begunstigde Klanten (collaterale schade, materiële schade, lichamelijk letsel, enz.) om zich te kunnen verdedigen in geval zich tijdens de missie een incident voordoet.

De oplossing voor al uw projecten
lets-share
facebook-logotwiter-logoinstagram-logo
© NeedHelp 2023