Wettelijke vermeldingen

De website www.needhelp.com wordt gepubliceerd door We Share Trust SAS met een kapitaal van 101.890 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 46 rue Saint Lazare 75009 Paris, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs, onder het nummer SIREN 799 782 859 BTW-nummer FR45799782859

Telefoonnummer: +32 28 080 359
Neem contact met ons op

De NeedHelp site wordt gehost op de servers in Europa van Amazon Web Services LLC (AWS) P.O. Box 81226 Seattle WA 98108-1226 - USA.

NeedHelp is een online platformexploitant die een User Matching Service aanbiedt voor het aangaan van een Overeenkomst voor het verlenen van diensten. De artikelen L217-4 tot en met L217-13 bepalen dat de verkoper een goed of een dienst moet leveren in overeenstemming met het contract en eventuele conformiteitsfouten die op het moment van levering bestaan, moet beantwoorden (dit is hetzelfde voor verborgen gebreken).
De consument kan de conformiteitsgarantie volgens artikel L.217-8 in drie gevallen niet gebruiken:
• Als de consument op de hoogte was van het probleem op het moment van contractering;
• Als hij/zij het probleem niet kon negeren op het moment van contractering;
• Als het probleem komt van het gereedschap dat hijzelf heeft meegebracht.

Verantwoordelijke voor publicatie: Mr. Guillaume de Kergariou