Gwarancja „Satysfakcja lub Naprawa”

NeedHelp zapewnia swoim użytkownikom gwarancję „Satysfakcja lub Naprawa”

Gwarancja obejmuje Klientów, którzy zlecili pracę Wykonawcy za pośrednictwem naszej platformy: jeśli jakość wykonanej usługi nie jest zadowalająca, wówczas zlecenie zostanie wykonane ponownie przez innego wykwalifikowanego Wykonawcę z naszej platformy.

Gwarancja obejmuje:

  • koszt wykonania zlecenia przez wykwalifikowanego Wykonawcę z naszej platformy
  • ewentualny ponowny zakup zużytych lub uszkodzonych materiałów (które były użyte do wykonanego zlecenia)

Maksymalna kwota gwarancji wynosi 5000 PLN na jedno zlecenie (koszt pracy wykwalifikowanego wykonawcy + koszt uszkodzonego materiału) i nie może przekroczyć dwukrotności ceny zapłaconej za pierwotne zlecenie na platformie.

.

Proces zgłaszania reklamacji do Zespołu Wsparcia NeedHelp

W razie wadliwego wykonania zlecenia przez Wykonawcę, należy w terminie 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych od daty zakończenia zlecenia wysłać wiadomość e-mail ze zgłoszeniem tego faktu do naszego Zespołu Wsparcia:   Wyślij zgłoszenie

  • Oświadczenie klienta z dokładnym opisem wad wykonanego zlecenia
  • Zdjęcia stwierdzonych wad wykonanego zlecenia

Zgłoszenie dotyczące wad wykonanego zlecenia jest rozpatrywane przez Zespół Wsparcia NeedHelp pod warunkiem przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów. NeedHelp zastrzega sobie prawo do poproszenia Klienta o wszelkie dodatkowe dokumenty niezbędne do oceny zasadności roszczenia. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować, że Zespół Wsparcia NeedHelp zaniecha rozpatrzenia reklamacji Klienta.

Jeśli wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawą zostały przesłane, Zespół Wsparcia NeedHelp skontaktuje się z Tobą w terminie 15 dni.