Informacja prawna

Wydawcą witryny www.needhelp.com jest firma We Share Trust SAS z kapitałem wynoszącym 101 890 EUR, której siedziba mieści się pod adresem 46 rue Saint Lazare 75009 w Paryżu. Firma jest zarejestrowana w paryskim rejestrze handlowym i rejestrze przedsiębiorstw pod numerem SIREN 799 782 859 oraz VAT FR45799782859.

Telefon: +48 22 307 72 48
Kontakt

Witryna NeedHelp jest hostowana przez Amazon Web Services LLC (AWS) P.O. Box 81226 Seattle WA 98108-1226, USA, na serwerach zlokalizowanych w Europie.

NeedHelp jest operatorem platformy online oferującej usługę dopasowywania użytkowników w celu zawierania Umów o świadczenie usług. Na mocy artykułów od L217-4 do L217-13 sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru lub wykonania usługi zgodnie z umową, a także do usunięcia wszelkich niezgodności istniejących w chwili dostarczenia lub wykonania (dotyczy również wad ukrytych).
Konsumentowi nie przysługuje gwarancja zgodności opisana w artykule L.217-8 w trzech przypadkach:
• jeśli miał świadomość wady w chwili zawierania umowy;
• jeśli niestwierdzenie wady w chwili zawierania umowy było niemożliwe;
• jeśli przyczyną wady są materiały dostarczone przez konsumenta.

Podmiot odpowiedzialny za publikację: M. de Kergariou Guillaume