Nasze gwarancje

Serwis posprzedażowy NeedHelp

Złóż reklamację

Gwarancja NeedHelp

Satysfakcja lub Naprawa?


Gwarancja obejmuje Klientów, którzy zlecili pracę Wykonawcy za pośrednictwem naszej platformy: jeśli jakość wykonanej usługi nie jest zadowalająca, wówczas zlecenie zostanie wykonane ponownie przez innego wykwalifikowanego Wykonawcę z naszej platformy.


Gwarancja obejmuje:*

  • koszt wykonania zlecenia przez wykwalifikowanego Wykonawcę z naszej platformy
  • ewentualny ponowny zakup lub zwrot kosztów niezbędnych materiałów, które zostały zużyte lub uszkodzone przez pierwszego Wykonawcę a są niezbędne do dokończenia zlecenia.

*Maksymalna kwota gwarancji wynosi 5000 PLN na jedno zlecenie (koszt pracy wykwalifikowanego wykonawcy + koszt uszkodzonego materiału) i nie może przekroczyć dwukrotności ceny zapłaconej za pierwotne zlecenie na platformie. Zastrzegamy sobie okres 15 dni na akceptację reklamacji.

Ubezpieczenie AXA

Ubezpieczenie od ryzyka


Ubezpieczenie OC

Jest to gwarancja dla klientów (szkody uboczne, materialne itp.), dzięki której w przypadku zdarzenia zaistniałego podczas zlecenia będą mieli możliwość złożenia prośby o odszkodowanie.

Udostępnij
lets-share
blog-logofacebook-logoinstagram-logolinkedin-logo
© NeedHelp 2023