Ochrona ubezpieczeniowa AXA

Twoje zlecenia na platformie NeedHelp są objęte ubezpieczeniem AXA

Ponieważ nigdy nie można być zbyt ostrożnym, Needhelp korzysta z ubezpieczenia od odpowiedzialności oferowanego globalnie przez towarzystwo AXA. Umowa, którą zawarliśmy, gwarantuje pokrycie skutków finansowych odpowiedzialności cywilnej ponoszonych przez beneficjentów polisy w sytuacji spowodowania obrażeń ciała lub wyrządzenia szkód majątkowych albo niemajątkowych stronie trzeciej w trakcie wykonywania prac/świadczenia usług.

Nieważne, czy korzystasz z platformy jednorazowo, czy zlecasz prace cyklicznie — zarezerwuj wykonawcę w NeedHelp, żeby korzystać z ochrony ubezpieczeniowej Axa. . Cena ubezpieczenia jest uwzględniona w opłacie serwisowej, więc nie zastanawiaj się, tylko korzystaj.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej AXA?

Bez względu na wartość zlecenia ubezpieczenie obejmuje praktycznie wszystko: drobne prace, przeprowadzki, ogrodnictwo, naprawy, prace mechaniczne i wiele więcej.

Wykluczenia zostały podane w regulaminie

Proces zgłaszania reklamacji do Zespołu Wsparcia NeedHelp

Jak zgłosić szkodę? Skontaktuj się z nami w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia zlecenia i złóż reklamację na następującej stronie: Wyślij zgłoszenie

Doradca NeedHelp skontaktuje się z Tobą w ciągu 3 dni w celu sprawdzenia, czy zgłoszenie zawiera się w zakresie ochrony gwarancyjnej, a następnie przekaże Twoją dokumentację naszemu partnerowi, towarzystwu AXA, które odpowiada za obsługę reklamacji.